Πληροφορίες

Ίδρυση

Το φροντιστήριο 3group από το 1999 συνμπορεύεται μαζί σας στο δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης,αποτελώντας την πιο ασφαλή επιλογή για την εξασφάλιση της εισόδου στην σχολή που θέτει ως στόχο κάθε μαθητής.

Λίγα λόγια

Στόχος του φροντιστηρίου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων ώστε ο υποψήφιος, κάτοχος της εξεταζόμενης ύλης και γνώστης του τρόπου διαπραγμάτευσης των θεμάτων να μην παρουσιάζει κενά και να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση την όλη εξεταστική διαδικασία. Στα πλαίσια αυτού, λειτουργούν πραγματικά ολιγομελή τμήματα 1-3 ατόμων όχι μόνο του ίδιου επιπέδου αλλά και με τους ίδιους στόχους για διάκριση.

Οι καθηγητές

Το 3group διαθέται μια απο τις δυνατότερες ομάδες καθηγητών, που διακρίνεται για την μεθοδικότητα, την μεταδοτικότητα και τη σοβαρότητά τους. Προσφέρουν διαρκώς ερεθίσματα γνώσης, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν ευχάριστο κλίμα που τους καθιστά προσιτούς στο μαθητή.

Τρόπος διδασκαλίας

Έχοντας πάντα συγκεκριμένες απόψεις για τις σπουδές, τη μάθηση, τη διδασκαλία και διατηρώντας το χαμηλό αλλά επιτυχημένο προφίλ μας για την επιτυχία στις εξετάσεις συνεχίζουμε με αγάπη και ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά, συνεχή ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς, αναλυτικές σημειώσεις θεωρίας-μεθοδολογίας-ασκήσεων, και διαρκή έλεγχο της προόδου του μαθητή με τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης κάθε κυριακή.

Ε. Αθανασοπούλου,Διευθήντρια 3Group, Φιλόλογος