Ά Λυκείου

Γενικής
Αρχαία Ελληνικά 1.5
Νεοελληνική Γλώσσα 1.5
Φυσική 1.5
Χημεία 1.5
Άλγεβρα 1.5
Γεωμετρία 1.5

΄Β Λυκείου

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Νεοελληνική Γλώσσα 1.5
Άλγεβρα 1.5
Γεωμετρία 1
Φυσική 1.5
Χημεία 1
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης 4
Λατινικά 1
Θετικές Σπουδές
Νεοελληνική Γλώσσα 1.5
Άλγεβρα 1.5
Γεωμετρία 1
Φυσική 1.5
Χημεία 1
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 1.5
Φυσική Κατεύθυνσης 1.5

΄Γ Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 5
Λατινικά 2
Ιστορία Προσανατολισμού 1.5
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας(4ο Πεδίο) 1.5
Βιολογία Γενικής Παιδείας(3ο Πεδίο) 1.5
Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 3
Χημεία 2
Ιστορία Γενικής Παιδείας(4ο Πεδίο) 1.5
Βιολογία Προσανατολισμού(3ο Πεδίο) 2
Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Βιολογία 2
Φυσική 3
Χημεία 2
Ιστορία Γενικής Παιδείας(4ο Πεδίο) 1.5
Μαθηματικά Προσανατολισμού(2ο Πεδίο) 4
Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 4
Α.Ο.Θ 1.5
Α.Ε.Π.Π 1.5
Ιστορία Γενικής Παιδείας(4ο Πεδίο) 1.5
Βιολογία Γενικής Παιδείας(3ο Πεδίο) 1.5